Ord og uttrykk

Hvis du ser et vanskelig ord eller uttrykk, kan du mest sannsynlig trykke på det/de ordet/ordene og du vil få opp et av innleggene vi har skrevet om fra før av som forklarer hva det ordet/uttrykket betyr.  

De ordene vi har skrevet forklaring til er: 
- Trossamfunn
- Idealer
- Talisman
- Tarotkort
- Røkelse
- Aromaterapi
- Drømmefanger
- Disiplin innenfor yoga
- Akupunktur
- Homøpati
- Nypaganisme/nyhedendom
- Sjaman og sjamanisme
- Samsara
- Bisfrost
- Den Eldre Edda 

Disse ordene kan du ikke trykke på og få opp forklaring på, men det kan du hvis du kommer til et av disse ordene i innleggene og du vil ha forklaring på dem.

Håper du liker innholdet i bloggen!

- Stine S.

Hva er Nyreligiøsitet?

Nyreligiøsitet er en betegnelse for nye religioner som er ofte basert på gamle religioner. Det som er typisk for nyreligiøsitet er at de liker å oppleve nye ting, i samme periode.  De som tror på nyreligiøsitet tror på at det går an å bli født på nytt, og at stjernetegnene og fødselsdatoen kan forklare hvordan vårt framtidige liv blir. Noen kjennetegn på nyreligiøsitet er at religionen er en moderne vitenskap. Mange tror gjenfødsel, astrologi og andre ideer er knyttet til nyreligiøsitet. 


Astrologi

I 1850 årene kom Charles Darvin med sin teori om hvordan livet på jorda hadde utviklet og blitt til. Da var det ikke bare kristendommen som fortalte om hvordan verden oppstod og hva som var hensikten med å leve. Årene gikk og flere skiftet både tro og religion. I 1875 ble det Teosofiske samfunnet stiftet, det regnes som begynnelsen på nyreligiøsitet. Rundt 1970-tallet bevegelsen som er kalt New Age, mer og mer fokusert på, og utover i 1980-tallet ble den enda mer utbredt. I bevegelsen New Age var det ingen bestemt måte å leve på. Det skjedde en vending som i nyreligiøsiteten som har fått mange medlemmer med årene. I 1990-årene ble New Age Alternativbevegelsen er en betegnelse på tanker og fremgangsmåter. Ofte bundet til religion, medisin og helbredelse. 


Charles Darwin

 - Julie

NYRELIGIØSITET KAN UTTRYKKE SEG PÅ TO MÅTER:
 - Løst organiserte grupper: Disse gruppene samarbeider i løse nettverk i land og i store deler av verden. Ofte har ikke disse gruppene en som styrer og de behøver ikke et medlemskap for å være medlem der. Innenfor disse gruppene er det heller ingen bestemt lære som må følges. Eksempler på dette er Wicca og Åsatro.
 - Organiserte grupper/trossamfunn: Disse gruppene blir også kalt for nye religioner. De har en leder og medlemmene følger en bestemt lære eller noen idealer. Det varierer på hvor stramt organisert det er. Eksempler på dette er Scientologikirken og Den Forente Familie.

Her er logoen til Den Forente Familie


- Stine S.

Alternativbevegelsen

Alternativbevegelsen er en bevegelse som tar for seg alternativ medisin, hippiekultur og New Age.


Alternativ medisin

 
Hippiekultur


New Age bevegelsen. New Age bevegelsen er preget av holismen, at alt henger sammen. De som er medlem av denne bevegelsen mener også at alt som har med Jorden, Månen,Verdensrommet, menneske og alt levende er viktig.  Denne bevegelsen fikk navnet sitt etter at vi står klar for en ny tid, "Vannmannens tidsalder".

I de siste 30 årene har det vokst fram livssyn og religiøse handlinger i Norge, fra alternativbevegelsen. Og hvert år (i Norge) foregår det en alternativmesse som i Oslo.

Alternativbevegelsen legger vekt på at de er opptatt av åndelige sider ved det å være menneske. Alternativbevegelsen kommer mest frem for folk gjennom annonser som for eksempel spådom og veiledning til et bedre liv. Denne bevegelsen er også synlig hos bokhandlere og platebutikker. Og det finnes også spesialbutikker som selger bøker, musikk, krystaller, talismantarotkortrøkelse, oljer til aromaterapidrømmefangere og mye annet.

 

TENKEMÅTER OG FRAMGANGSMÅTER I ALTERNATIVBEVEGELSEN

Det Guddommelige Jeg

Tanken på at alt som finnes i universet, finnes også i mennesket, stod sterkt i alternativbevegelsen. Gjennom filosofi, nøye gjennomtenking og andre teknikker tror mange at man kan finne den guddommelige kjernen i oss selv. For alle mennesker har noe guddommelig i seg. Det vil si at alle mennesker er i grunn fullkomment.

 

Astrologi

Astrologi er troen på at mennesket blir påvirket av stjernenes og planetenes plassering og bevegelsene i forhold til hverandre. Astrologi blir sett på som en kunst som spår fremtidige hendelser og skjebner gjennom himmellegemene. Det som er viktig innenfor astrologi er hvordan stjernehimmelen ser ut når man blir født.

 

Troen på Gjenfødsler

Troen på Gjenfødsler har vært en del av nyreligiøsiteten helt siden 1870-årene. Troen på Gjenfødsler er det ulike meninger om. I Buddhismen og hinduismen er gjenfødsler noe de vil slippe unna, mens i alternativbevegelsen, som vi snakker om nå, er gjenfødsler positivt. De mener at det er positivt å få nye sjanser til å utvikle seg videre, oppnå visdom og større innsikt i de kommende livene.

 

Yoga

Yoga er en avslapingsteknikk, der du kontrollerer ditt mentale og kroppslige liv, styrker konsentrasjonen, får bedre helse, føle indre harmoni, økt lykke og kan føle at man «stenge verden ute» ved å gjøre ulike kroppsstillinger. Yoga kommer i ulike former. Klassisk yoga har strenge krav til disiplin, som finnes i Hinduismen blant annet.. Den formen for yoga vi snakker om i alternativbevegelsen har ikke de strenge kravene til disiplin. En annen form for yoga er de som bruker yoga til kun trening eller avslapping

 

Kanalisering

Kanalisering, innenfor nyreligiøsitet, betyr å motta budskap fra andre verdener og vesener. En person som opplever slik kanalisering, blir kalt for et medium. Engler, ånder, døde mennesker, guder og utenomjordiske vesener er eksempler på hvem budskapene kan komme fra. For å kunne forbedre sine evner til å kontakte ulike verdener og vesener, kan man ta ulike kurs og seminarer, for å utvikle seg videre.

 

 

Healing

Healing er en helbredelse. De mest kjente teknikkene er Akupunktur, Homøopati og Aromaterapi. Healing skal styrke personlig helse og velvære. Holismen i alternativbevegelsen sier jo at alt henger sammen og det samme menes her. For tenk på den energien som strømmer i universet. Denne energien kan også strømme gjennom mennesket og ha en helbredende kraft. I kroppen vår kan man finne disse energibanene som kraften skal strømme igjennom. Healingen er da til for å åpne opp disse energibanene og helbrede mennesket. 

Ansvar For Miljøet

I alternativbevegelsen tenker de at Moder jord og mennesket er knyttet sammen. Menneskene må derfor ha et godt forhold til miljøet og alt som lever i naturen. 

Personene i alternativbevegelsen er alltid på jakt etter innsikt og personlig utvikling. De plukker opp tanker og fremgangsmåter som den personen liker eller føler seg tiltrukket av. Derfor står alt litt fritt i alternativbevegelsen, når det kommer til tenkemåter og fremgangsmåter. De kan derfor bygge opp sitt eget personlige livssyn, som ingen kan endre på eller si sin mening om.

 - Stine S.

Å bli inspirert av naturreligion med innblikk på Wicca

Å bli inspirert av naturreligion

Førkristen religion som er tatt fram igjen og endret slik at den skal passe inn i vår tid (Altså at vi som er yngre skjønner det). Og dette er blitt kalt for Nypaganisme eller nyhedendomDisse religionene var de som fantes i Europa før kristendommen overtok. Og en av de var naturreligioner, og disse kan bli dyrket på flere måter. Som for eksempel tilbedelse og ofring kan være rettet mot sola, månen, torden og vind eller dyr og planter.

Naturreligioner har en ting til felles, som er at de har troen på alt som er i naturen

- også ting som de fleste moderne mennesker regner som døde.

- eller har sjel eller ånd. Hver enkelt naturreligion har som regel få tilhengere.

Det som ikke er så uvanlig med naturreligionene er at det kan oppstå i hverdagene. Men det vi ikke kan se for oss er at det kan også være mellom andre verdener. Den vanligste måten dette skjer på er gjennom en åndebesettelse. Åndene kan både ha en negativ og en positiv innflytelse og kan ha ganske stor makt. Det positive kan for- eksempel være, hvis du har en sykdom kan ånden helbrede sykdommen. Mens det negative de kan gjøre er at ånden kan gå inn i hver enkelt menneske og gjøre dem helt viljeløse. Og av dette kan personen få både fysiske og psykiske lidelser. Og en slik åndebesettelse er det viktig å kunne bli befridd fra, før det er for seint. Og vanligvis får de menneskene hjelp med dette av en Sjaman.

 


Wicca

 

Både menn og kvinner kan bli kalt hekser innenfor wicca. Og hvis du foreksempel finner ut at du har lyst til å være en del av hekser innenfor wicca så er det vanlig å gå i to år i opplæring.

Men før du kan bli en heks så må du jo vite litt om hva wicca er og hva de gjør. Det skal du få lese litt om nå!

 

Heksebevegelsen har lenge vært populære i blant retningen innenfor nyreligiøsitet, og er den som har vokst raskest i hele verden. Heksebevegelsen har også fått oppmerksomheten fra ungdom og spesielt fra jenter. Ordet wicca kommer fra det engelske ordet (witch) som betyr heks på norsk. Når du hører at vi snakker om heks så forbinder du det sikkert med noe negativt. Det gjorde jeg også selv, men ikke nå lengre etter å hatt lest om det å være en heks. Så hvorfor tror du wicca menneskene ville kalle seg for hekser når de fleste forbinder det med negativt?

Jo grunnen med hele navnet var at de ville rette opp i alle negative ordene og tankene om heks, egentlig alt som folk forbinder negativt mot hekser. Og gjøre om synet på folk. Dette viser egentlig bare hvor moderne hekser er, som har respekt for og lar seg bli inspirert av dem som er blitt kalt hekser gjennom hele historien.

Det de moderne heksene mener er at de som tidligere hadde blitt dømt for hekseri og trolldom, at de sto for det de gjorde og trodde på, hadde tidligere stått for en religion med røtter i de naturreligionene som fantes i Europa da, før kristendommen kom. De som er med i wicca nå er blitt latt inspirert av denne naturreligionen og har funnet tilbake til denne religionen, de tror også at denne religionen er eldst av de alle.

Så grunnen til at wicca heksene kaller religionen sin for paganisme eller nyhedendom er for å symbolisere at denne religionen er svært gammel. Også blir det sagt at selv om wicca er inspirert av gammel religion så er wicca bevegelsene blitt inspirert av nye og moderne ting.

 

Det vises tydelig at wiccaheksene tar i bruk de gamle naturreligioner når wiccaheksene feirer årstider og livskraften. Fordi det er da wiccaheksene utfordrer til respekt for alt som er levende og legge mye vekt på at mennesker skal leve i harmoni med jorda og alt som lever ellers. Det er det som er målet for de moderne heksene, de ønsker å oppleve det de ser på som et stort og flott mysterium. Som for eksempel var kilden til alt liv og krefter i naturen.

 

Og som jeg snakket litt før om, oppi teksten når du har fått to år i opplæring, om å få bli en del av wicca`s tilhengere så får du gjerne "skyggens bok",som inneholder tekster fra viktige forfattere i heksebevegelsen, der det står om blant annet ritualene deres.

En av ritualene deres er blant annet det vi kaller for en heksesirkel. Der medlemmene (altså wicca folkene) lover hverandre kjærlighet, støtte og tillit. Og mye av det de er mest opptatt av er alle mulighetene et enkeltmenneske har, og hva hver og en kan utvikle seg til. Og de mener for at det skal kunne være mulig så er det mange fordommer og begrensninger som må legges bort. Dette er som oftest lettest når dette foregår i små grupper. Og her er et eksempel på hvordan en sann rituale kan se ut.

 

På dette bilde kan du se at dette er langt tilbake i tid at sanne ritualer har holdt på ganske lenge men så er det kommet litt mer moderne og nye ritualer i vår tid som foreksempel kan se sann ut.

 

Det som du kan se felle i bildene at de har beholdt det gamle samholdet mellom mennesker, og at alle står i en ring som er et symbol på at de ønsker alle velkommen og ingen holdes utenfor.

 

Forsatt blir det gamle symbolet i wicca brukt i dag som ser ut som dette...

Der du kan se at de kaller de forskjellige spisene på stjernen for deler av ting som har med naturens krefter å gjøre. Det er symbolet på at de er opptatt av alt som lever eller som fint i naturen. De bruker også å putte inn forskjellige guder i stjernen for å vise at de forskjellige gudene betyr noe for de. Den ene guden heter Pan.

Denne guden er et halvt menneske og halvt geit. Som ser sann ut.

Som har et spesielt seksuelt forhold til kvinne guden/gudinnen, som symboliser kvinnens kraft. Og et sann slikt kvinnelig gudsbilde deler wicca heksene med mange andre innenfor nyreligiøsitet. Men hele meningen ordet kvinnelig kraft et at de prøver å få fram at alle har den i seg både menn og kvinner. Og at den kan styrkes og vises mer i bestemte ritualer.

Og mange av ritualene de har i heksesirkelen handler som oftest om fruktbarheten mellom de to gudene.

 

Leveregler innenfor Wicca.

 

De mener at du kan gjøre hva du vill og leve hvordan du vil så lenger du ikke skader noen. Eller har de mye av de samme levereglene som blir brukt i tankene om karma i østlige religioner. Som for eksempel går ut på at ditt neste liv som kalles for Samsara.

 

 

Og de må ha respekt for alt som er levende/ alt som eksisterer i naturen, så for de fleste mener de at det er galt å drepe dyr, bare for å spise dem.

 

Og de må følge ritualenes type å meditere på. De har ingen kjempe streng religiøs måte å leve på men de 5 reglene som de flest følger er å:

Så wicca heksene mener at alt du gjør, får du tredobbelt tilbake for uansett om det er vondt eller godt.

 

 

 

En helt alminnelig heks!

 

Vi har altså hekser i Bergen som holder seg til rundt i skogen på fløyen.

Og nei jeg snakker ikke om hekser som forvandler mennesker til padder, eller flyr rundt på kosteskaft, eller har sex med djevelen. Jeg snakker om hekser som er i vår tid i dag, som er tilhengere etter wicca.

Det er en paganistisk, ikke en satanistisk naturreligion hvor det blir legget vekt på ritualer som fremkaller gudenes, elementenes og seksualitetens krefter. Det er da en som heter Kuzinski som har blant annet funnet disse heksene i Bergen og fulgt de i et år nå. Han sier selv at det bor flest hekser på vestlandet.

Flere reagerer på dette her og syns dette er skummelt. Noen som reagerte på dette funnet opp på fløyen var en gjen med skole elever som gikk på tur da de møtte et skummelt blikk..

 

Det som innebære i sirkelen de fant var en sirkel av steiner, en fem tagget stjerne, noen pinner, hyssing, kors, en renneløkke og en tredukke.

En av de som var tilhenger av wicca, var det som hadde vært med på dette som var Ellen White. Hun er bare en helt alminnelig heks på 28 år.
Og hun er også tilknyttet til et Nordisk Paganistforbund, som hun kommer på sammen med mange andre, der de møte på en pub i Bergen annenhver måned. Du tenker sikkert på om de feirer ting anderledes enn oss som ikke er heks og, i et intervju fikk hun spørsmål om hvordan hun feirer jul siden hun er heks om det er noe forskjell. Det hun svarte var:

Jeg for min del feirer julen slik jeg alltid har gjort, julaften sammen med familien. Jeg feirer ikke Jesus, men derimot vintersol snu to dager før julaften. Da går jeg gjerne ut og tenner lys og røkelse og tar en liten bønn.

 

Stine.T

 

 

Åsatro

De heldige norrøne gudene het Tor, Odin, Balder, Frøya og Hel. Betydningen av Åsatro er at de tror på disse gudene fra norrøn mytologi. Selvom åsatro bruker gudenavn og andre utrykk fra norrøn mytologi, kan vi ikke sammenligne den førkristne norrøn tiden og åsatro i dag. Det er fordi at vi ikke var helt sikker på hva folk trodde på. I den eldre Edda er det skrevet mye om gudene som er nevnt i Åsatro. Den moderne åsatro har prøvd å samle sammen ritualene som er fra den gamle norrøn religionen. En viktig gruppe i åsatro er noen som kaller seg "blotslag". Blot betyr i vår periode ofring. Åsatrosamfunnet Bifrost ble dannet i 1994. Odin er en svært viktig person i åsatro, derfor blir ordet odinisme brukt. Åsatro har mange retninger, en retning er imot rasisme, som ikke er så positivt for religionen. Mange åsatroende mener de er antirasistiske. Som i de fleste religionene er kreftene i naturen viktig, åsatroende tror at gudene hjelper dem med krefter og naturen. I åsatro er det stor frihet om hvordan du kontakter og hvordan du er oppdatert i troen. Åsatro er rett og slett en religion som skaper muligheter for moderne mennesker, men bruker også gamle ritualer fra den gamle åsatro. 


Dette er logoen til Åsatrofelleskapet BifrostHellige skrifter i åsatro.


 - Julie

Den Eldre Edda

Den eldre Edda er en samling av norrøne guder og heltedikt, i mellom 700-1100 evt. De mest viktigste og kjente diktene er Håvamål, Voluspå og Trymskvida.

 - Julie

Bifrost

Bifrost er regnbuen i norrøn mytologi. Bifrost er det som binder Åsgard, der gudene bor, med Midgard, der menneskene bor. 

- Julie

Samsara

Samsara er at man dør og kommer inn i en ny sjel (blir født på ny) og da blir slik du har gjort deg fortjent til som handler om hvor god/dårlig karma du har i tidligere liv.

- Stine T

Sjaman og sjamanisme

En sjaman kan utføre ritualer og han prøver å få kontroll over åndene, og foreta reiser inn i den åndelige verden. Og dette er farlig og det er heller ingen garanti å komme trygt tilbake. Når sjamanen hjelper de med dette kaller de det for sjamanisme.

- Stine T.

Nypaganisme eller nyhedendom

Nypaganisme eller nyhedendom er moderne religiøse grupper som er påvirket eller inspirert av gamle naturreligioner.

 - Stine T

Hva er Homøopati?

Homøopati er en teknikk innenfor healing som bygger på tanken om at "likt behandler likt": En sykdom skal behandles med legemidler som framkaller noen av de samme symptomene som pasienten har. Symptom er det samme som kjennetegn på sykdom.

 - Stine S.

Akupunktur

Akupunktur er en teknikk innenfor healing der tynne nåler stikkes i bestemte punkter i hud og underliggende vev med terapeutisk hensikt.
 - Stine S.

Definisjon på Disiplin innenfor yoga

Disiplin, innenfor yoga, er anstrengelser for å rense sinnet, få åndelig kraft og prøve å styrke livet sitt.

 - Stine S.

Hva er en Drømmefanger?

En drømmefanger skal fjerne vonde drømmer (mareritt) og det er også grunnen til hvorfor den heter en drømmefanger. Drømmefangeren er en av flere ideer/metoder som alternativbevegelsen har hentet fra indianerkulturer.

 - Stine S.

Aromaterapi

Aromaterapi er en terapi som bruker eteriske oljer som ofte blir kombinert med massasje. Men den eteriske oljen kan også kombineres med bad, duftlamper, spray osv. - Stine S
Hva er røkelse?

Røkelse er tørket, knuste plantedeler som brennes. Røkelse kan brennes på pinne og som pulver. Dette skaper en spesiell duft. 

Røkelsen virker på kroppen, sinnet og har rensende og ladende egenskaper.

 - Stine S.

Hva er tarotkort?

Tarotkort består av en kortstokk med 78 kort. Disse kortene skal spå den kommende fremtiden og hvert kort inneholder et symbol som har sin betydning. - Stine S.

Hva er en talisman?

En Talisman er et objekt som skal bringe lykke eller gi magisk beskyttelse innenfor troen. Kan være for eksempel en lykke amulett.

Her er et bilde av ulike Talisman tegn.

 - Stine S.

Hva er idealer?

Idealer er noen du ser opp til, altså forbilder/idoler.

 - Stine S.

Definisjon på Trossamfunn

Et trossamfunn er en organisert gruppe av mennesker som tror på en bestemt religion.

 - Stine S

 

Les mer i arkivet » Desember 2014
naturreligioner

naturreligioner

15, Askøy

Hei vi er 3 jenter som heter Stine.S, Stine.T og Julie. I denne bloggen vil vi lære deg litt mer om Nyreligiøsitet, Nye tenkemåter og fremgangsmåter i alternativbevegelsen og om ulike naturreligioner. Vi vil altså ta for oss fire hovedtemaer, som er Nyreligiøsitet, Alternativbevegelsen, Naturreligioner og gi et innblikk på naturreligionen, Åsatro.

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits